Szach-math

  • wolframalpha – doskonałe narzędzie do wykonywania obliczeń symbolicznych, numerycznych, algebraicznych oraz wizualizacji;
  • podręczniki, zbiory zadań oraz książki autorstwa Henryka Pawłowskiego;