Szach-math

Powtórki przedmaturalne

Do matury 2017 pozostało…

    \[10\cdot\left(\sqrt{11}-1\right)\left(\sqrt{11}+1\right)\cdot\left[\left(3-5^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}-\left(3+5^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{2}+\sqrt{1521}\]

…dni.

Powinieneś choć trochę 😉 opanować:

  1. Liczby rzeczywiste
  2. Wyrażenia algebraiczne
  3. Równania i nierówności
  4. Funkcje
  5. Ciągi
  6. Trygonometria
  7. Planimetria
  8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
  9. Stereometria
  10. Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka

Zadanie 0

Oblicz:

    \[\left(2^{0}+2^{1}+2^{2}+2^{1}+2^{0}\right)^{\frac{2^{0}+2^{1}+2^{0}}{2^{1}}},\]

gdzie wynik jest łączną liczbą zadań w powtórkach przedmaturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 komentarze dla “Powtórki przedmaturalne”